Rejsy wycieczkowe

baner

pfr

Na podstronach witryny www.el-mundo.pl znajdują się formularze wymagające podania danych osobowych. Korzystanie z tych formularzy wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania oferty wakacyjnej lub/i sporządzenia dokumentacji niezbędnej przy rezerwacji imprezy turystycznej przez Biuro Podróży El Mundo Ewelina Minkiewicz z siedzibą w Koszalinie 75-611, przy ul. Zwycięstwa 170/3.

Podstawą prawną przetwarzanych  danych osobowych jest zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży El Mundo Ewelina Minkiewicz „Administrator”.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 94 340 89 89 oraz za pośrednictwem poczty e-mailowej: biuro@el-mundo.pl

Podane dane będą przechowywane prze okres 10 lat. Po tym czasie dane te zostaną usunięte przez Administratora albo zostaną zanonimizowane.

Mam prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, które mnie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych,
  • przenoszenia danych na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach,
  • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania oferty/rezerwacji imprezy turystycznej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@el-mundo.pl
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do Administratora,
  • skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.